pl Aa

Nowa książka dr Katarzyny Leszczyńskiej

Ukazała się książka dr Katarzyny Leszczyńskiej Cztery wizje Europy. Analiza wypowiedzi Jana Pawła II i duchownych Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce (Kraków: ZW NOMOS).