pl Aa

Nasze wydziałowe czasopismo „Studia Humanistyczne AGH” zostało wpisane na prestiżową listę czasopism naukowych ERIH PLUS.

Nasze wydziałowe czasopismo „Studia Humanistyczne AGH” zostało wpisane na prestiżową listę czasopism naukowych ERIH PLUS.