pl Aa

Nasz Wydział otrzymał od Deutscher Akademischer Austauschdienst DAAD zgodę na zorganizowanie w lipcu 2014 roku szkoły letniej „Society&Technology”

Nasz Wydział otrzymał od Deutscher Akademischer Austauschdienst DAAD zgodę na zorganizowanie w lipcu 2014 roku szkoły letniej „Society&Technology” dla studentów niemieckich w ramach programu „Go-East-Sommer-und Winterschule 2014”. Dziesięciu uczestników letniej szkoły otrzyma od DAAD stypendia na pokrycie kosztów uczestnictwa.