pl Aa

Nagroda im. Floriana Znanieckiego I stopnia dla Damiana Gałuszki

Absolwent Socjologii na naszym Wydziale mgr Damian Gałuszka otrzymał Nagrodę im. Floriana Znanieckiego I stopnia za pracę magisterską pt. „Gry wideo a problemy wychowawcze współczesnej rodziny – socjologiczna analiza potrzeb i oczekiwań wybranych rodzin wobec wiedzy i doświadczeń ekspertów z zakresu edukacji medialnej” napisaną pod kierunkiem prof. Janusza Muchy. Nagroda została przyznana 10 czerwca podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w Warszawie.