pl Aa

Na naszym Wydziale odbyła się szósta z kolei edycja Szkoły Letniej dla studentów z Meksyku

Na naszym Wydziale odbyła się szósta z kolei edycja Szkoły Letniej dla studentów z Meksyku. Przebywali na WH w dniach 24.06-19.07. Grupa liczyła 29 osób oraz dwie osoby z kadry – Maria de Lourdes Landin Zea oraz Hilda Elzondo Sepúlveda. Kurs nosił nazwę „Ethics Fundamentals”. Kierownikiem Szkoły jest prof. Anna Siwik. Za organizację dydaktyki odpowiada dr Anna Małecka.