pl Aa

Na naszym Wydziale odbyła się Humanistyczna Sekcja Studenckiej Sesji Kół Naukowych.

W dniach 10-11.12.2009 na naszym Wydziale odbyła się Humanistyczna Sekcja Studenckiej Sesji Kół Naukowych. Tegoroczna edycja, ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń, została podzielona na dwa dni. Udział w sesji wzięli zarówno studenci socjologii, jak i kulturoznawstwa. Tematyka wystąpień dotyczyła różnorodnych zagadnień społecznych i kulturowych. Wiele refaretów przygotowanych zostało w oparciu o własne badania przeprowadzane na potrzeby prac licencjackich. Zwyciężczynią Sekcji została Paulina Świątek, drugie miejsce zajął Kamil Łuczaj, a trzecie Izabela Stolarkiewicz. Dodatkowo, za zgodą Dziekana Wydziału, prof. Zbigniewa Paska, który ufundował pozaregulaminowe nagrody, wyróżniono Annę Kos i Karola Kaczorowskiego. Organizacją i prowadzeniem Sekcji zajmowała się mgr Maria Stojkow, opiekun Koła.