pl Aa

„Multi-Disciplinary and Cross-National Approaches to Romany Studies – A Model for Europe” z udziałem Mgr Łukasza Krzyżowskiego

Mgr Łukasz Krzyżowski w dniach 22.06-10.07 przebywał w Budapeszcie, biorąc udział w szkole letniej „Multi-Disciplinary and Cross-National Approaches to Romany Studies –  A Model for Europe”, zorganizowanej przez Central European University. Jego udział w tych warsztatach został w całości pokryty ze środków Marie Curie grant.