pl Aa

Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Etiuda&Anima”

W dniu 5.04 założony i organizowany od 18 lat przez pracownika naszego Wydziału dra Bogusława Zmudzińskiego Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Etiuda&Anima” został mianowany – jako jedna z czterech ubiegłorocznych krajowych imprez filmowych – do corocznej nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „Międzynarodowe wydarzenie filmowe roku 2011”. Wręczenie nagrody nastąpi w trakcie Gdyńskiego Festiwalu Filmowego dnia 9 maja 2012 r., podczas gali wręczenia nagród PISF.