pl Aa

Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców „Mozaiki Przestrzeni Transnarodowych”

W dniach 8-9.05.2009 odbyły się na naszym Wydziale międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców „Mozaiki Przestrzeni Transnarodowych”. Profesorowie, wybitni eksperci w dziedzinie transnarodowości – Thomas Faist, Ewa Morawska, Rhacel Salazar Parennas, Dorota Praszałowicz, Krystyna Slany i Izabela Wagner – mieli indywidualne wystąpienia, a także prowadzili sesje, podczas których referaty wygłaszali młodzi naukowcy. Organizatorami konferencji byli mgr Łukasz Krzyżowski z WH AGH i Sylwia Urbańska z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Impreza wpisuje się w obchody 90-lecia AGH. [więcej…]