pl Aa

Mgr Tomasz Piróg otrzymał stypendium

Mgr Tomasz Piróg otrzymał stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) dla doktorantów i młodych pracowników naukowych. Celem stypendium jest półroczny pobyt badawczy na Uniwersytecie im. Marcina Lutra w Halle (Saale).