pl Aa

mgr Łukasz Krzyżowski pomyślnie obronił swoją pracę doktorską

Dnia 5.12.2012 mgr Łukasz Krzyżowski pomyślnie obronił swoją pracę doktorską w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Praca zatytułowana była „Opieka transnarodowa i relacje międzygeneracyjne w kulturach migracji”, jej promotorem był prof. Janusz Mucha, zaś recenzentkami prof. Krystyna Slany i prof. Elżbieta Tarkowska. Tym samym nasz Wydział zyskał pierwszego w swojej historii absolwenta ze stopniem naukowym doktora z socjologii!