pl Aa

Mgr Łukasz Krzyżowski otrzymał stypendium

Mgr Łukasz Krzyżowski otrzymał stypendium na odbycie wizyty studyjnej w University of Bergen. Projekt będzie realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.