pl Aa

Mgr Jowita Skrzypaszek, absolwentka naszego Wydziału, otrzymała wyróżnienie za swoją pracę magisterską w konkursie „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Mgr Jowita Skrzypaszek, absolwentka naszego Wydziału, otrzymała wyróżnienie za swoją pracę magisterską w konkursie „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” (V edycja), organizowanym przed Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, pod patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Praca zatytyłowana byłaPrzeszłość, która żyje. O pamięci, pracy i nieformalnych sieciach kontaktów. Studium przestrzeni społecznej wsi Jurgów (Cepelia i Tanap – 1945-1989), zaś jej promotorem był prof. Janusz Mucha.