pl Aa

Książka Łukasza Krzyżowskiego

Ukazała się książka mgra Łukasza Krzyżowskiego Między gminą Radgoszcz a resztą Europy. Ku antropologii transmigracji (Kraków: ZW NOMOS).