pl Aa

Książka Łukasz Krzyżowskiego

Ukazała się książka mgra Łukasz Krzyżowskiego Liderki romskie w obliczu tradycji grupowej (Kraków: Wojewódzka Biblioteka Publiczna).