pl Aa

Konkurs o nagrodę im. Floriana Znanieckiego na najlepszą pracę magisterską z zakresu socjologii

Przypominamy, że do dnia 31 grudnia 2021 r. przyjmowane są wnioski ze zgłoszeniami prac magisterskich do konkursu o Nagrodę im. Floriana Znanieckiego za najlepsze prace obronione w roku 2021.
Prace wraz z uzasadnieniem i stosownymi oświadczeniami, o których mowa w pkt 6 §2 Regulaminu nagrody powinny być przesłane w formie elektronicznej na adres Biura Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa)

Regulamin konkursu im. Floriana Znanieckiego na najlepszą pracę magisterską z zakresu socjologii

Pismo sekretarza ZG PTS