pl Aa

Konferencja „Rodzina w świecie ‚nowej gospodarki’”

Dnia 16.11 odbyła się na naszym Wydziale konferencja naukowa „Rodzina w świecie 'nowej gospodarki'”. Organizatorami były nasz Wydział, Sekcja Socjologii Rodziny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Członkami komitetu organizacyjnego były następujące osoby: dr hab. Stella Grotowska, dr Marzena Mamak-Zdanecka, dr Maria Stojkow, mgr Damian Gałuszka, lic. Mateusz Suchan i lic. Marta Nowak