pl Aa

Konferencja „Obraz choroby w dyskursie kulturowym”

W dniach 18-19.05 odbyła się na naszym Wydziale Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Obraz choroby w dyskursie kulturowym”. Konferencja miała bardzo interdyscyplinarny charakter – udział w niej brali przedstawiciele takich nauk jak kulturoznawstwo, socjologia, filozofia, nauki o sztuce, medioznawstwo, psychologia, a także nauk medycznych. Przewodniczącą komitetu organizacyjnego była dr Anna Małecka. Za organizację odpowiedzialni byli również prof. Jacek Dębicki i p. Elżbieta Murias [więcej…]