pl Aa

Konferencja naukowa PER FIDEM AD ASTRA

W dniach 18-19.05 odbyła się na naszym Wydziale ogólnopolska konferencja naukowa PER FIDEM AD ASTRA. Ów łaciński zwrot („przez wiarę do gwiazd”) wyznaczał metaforycznie pole dyskusji bowiem wygłoszone referaty omawiały rozliczne związki astronomii i religii. Opiekunami sesji byli: prof. dr hab. Arnold Lebeuf  (Instytut Religioznawstwa UJ) i dr hab. Zbigniew Pasek, prof. AGH. Współorganizatorami była m.in. Fundacja Badań Mniejszości Religijnych ATENA, Czasopismo „Indigena. Przeszłość i Współczesność Tubylczych Kultur Amerykańskich” i koła naukowe – religioznawców i studentów studiów latynoamerykańskich. Wygłoszono 22 referaty w tym cztery tzw. wykłady eksperckie. Poruszano rozmaite problemy z zakresu: archeoastronomii, symboliki ciał niebieskich, astrologii i mitów astralnych. Omawiano rozmaite przykłady kulturowej interpretacji zjawisk astronomicznych.