pl Aa

Konferencja naukowa „Agora czy Hyde Park? Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych”

W dniach 15-16.10.2009 na naszym Wydziale odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Agora czy Hyde Park? Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych”, organizowana przez WH AGH (w osobie dr Łucji Kapralskiej) oraz Wyższą Szkołę Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach (w osobie dr Bożeny Pactwa). Podczas konferencji, w gronie wybitnych naukowców, dyskutowano nad takimi zagadnieniami jak: mniejszości etniczne w Internecie, sytuacja rodzinna jako sytuacja mniejszościowa i jej sieciowe reprezentacje, Internet jako wsparcie dla mniejszości chorych i niepełnosprawnych, mniejszości seksualne w Internecie, Internet w aktywności grup wykluczonych ekonomicznie, religia i polityka w Internecie. Podczas podsumowania obrad mocno podreślano pionierski charakter konferencji. Należy też wspomnieć, że oprócz pracowników naszego Wydziału, udział z referatami wzięli w niej również studenci WH. Co zresztą nie stanowi precedensu, ale normę. [więcej…]