pl Aa

Konferencja Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU pt. „Społeczeństwo obywatelskie, społeczności lokalne w sytuacjach katastrof naturalnych – diagnozy, praktyki i rekomendacje”

Dnia 28.05 odbyła się konferencja Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU pt. „Społeczeństwo obywatelskie, społeczności lokalne w sytuacjach katastrof naturalnych – diagnozy, praktyki i rekomendacje”. Konferencja organizowana była przez Komisję Zagrożeń Cywilizacyjnych Polskiej Akademii Umiejętności, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej i Sekcję Społeczeństwa Obywatelskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Poświęcona była społecznym i kulturowym badaniom kryzysów naturalnych (natural disasters). W Komitecie Organizacyjnym z ramienia naszego Wydziału zasiadał prof. Dariusz Wojakowski.