pl Aa

Konferencja „Emocje Robotów w narracjach kultury i technologii”

W dniach 19-20.10 odbyła się na naszym Wydziale ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka „Emocje Robotów w narracjach kultury i technologii”. Organizatorami były Wydział Humanistyczny AGH, SKNF Bozon, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Kulturoznawcze Koło Naukowe AGH oraz Ośrodek Badawczy Facta Ficta. Oprócz wystąpień wielu wybitnych specjalistów w trakcie konferencji miały również miejsce spotkania z autorami literatury science-fiction, wystawa interaktywna oraz warsztaty coachingowe. Za organizację wydarzenia odpowiadała prof. Izabela Trzcińska.