pl Aa

Kierunek Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce objęty partnerstwem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego podpisały porozumienie o współpracy badawczej i dydaktycznej w ramach naszego nowego kierunku: Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce. W uroczystości wzięli udział prof. Jerzy Lis, Prorektor ds. Współpracy, prof. Barbara Gąciarz, Dziekan Wydziału Humanistycznego oraz dr Ewa Migaczewska, Prodziekan WH ds. Kształcenia.