pl Aa

Katarzyna Harężlak i Kamil Łuczaj, studenci I roku SUM na socjologii, wygrali rozpisany przez władze WH konkurs na staż asystencki w następnym roku.

Katarzyna Harężlak i Kamil Łuczaj, studenci I roku SUM na socjologii, wygrali rozpisany przez władze WH konkurs na staż asystencki w następnym roku.