pl Aa

Humanistyczna Sekcja Studenckiej Sesji Kół Naukowych

Dnia 8.12.2011 na naszym Wydziale odbyła się Humanistyczna Sekcja Studenckiej Sesji Kół Naukowych. Zwyciężczynią została Anna Budzowska, drugie miejsce zajął Sebastian Szczepaniak, a trzecie Michał Madej. Organizacją i prowadzeniem Sekcji zajmowała się dr Maria Stojkow, opiekun Koła.