pl Aa

Habilitacja dra Grzegorza Ptaszka

Dnia 12.07 Rada Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zatwierdziła habilitację dra Grzegorza Ptaszka. Wysoko ocenione zostały zarówno jego dorobek naukowy jak i książka habilitacyjna („Edukacja medialna 3.0”, Kraków: WUJ 2019).