pl Aa

Grupa młodzieży z Meksyku na Wydziale Humanistycznym AGH

W dniach 29.06-25.07 przebywała na Wydziale Humanistycznym AGH grupa młodzieży z Meksyku, z Instituto Technologico y des Studios Superiores de Monterrey, Campus Queretaro i Campus Celaya, biorąc udział w zajęciach Szkoły Letniej Culture and Art, organizowanej przez nasz Wydział. Kierownikiem Szkoły jest prof. dr hab. Anna Siwik a opiekunem kursu – odpowiedzialnym za sprawy merytoryczne i organizacyjne – dr Anna Małecka. Program kursu obejmował wykłady w języku angielskim z tytułowego zakresu Culture and Art, prowadzone w większości przez pracowników Wydziału, naukę języka polskiego oraz zajęcia z zakresu nauk humanistycznych. Poza wykładami w salach Wydział zapewnił gościom z Meksyku bardzo bogaty program towarzyszących imprez kulturalnych. [więcej…]