pl Aa

Dr Łukasz Krzyżowski członkiem Redakcji „Studiów Socjologicznych”

Dr Łukasz Krzyżowski został członkiem Redakcji „Studiów Socjologicznych” na kadencję 2017-2021.