pl Aa

Dr Katarzyna Leszczyńska przyjęła zaproszenie do grona recenzentów kwartalnika Studia Socjologiczne.

Dr Katarzyna Leszczyńska przyjęła zaproszenie do grona recenzentów kwartalnika Studia Socjologiczne.