pl Aa

Dr Grzegorz Ptaszek prezesem PTEM

Dr Grzegorz Ptaszek został wybrany na prezesa Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej na kadencję 2016-2020.