pl Aa

Dnia 9.06 dr hab. Ignacy Stanisław Fiut, prof. AGH otrzymał z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego tytuł profesora nauk humanistycznych.

Dnia 9.06 dr hab. Ignacy Stanisław Fiut, prof. AGH otrzymał z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego tytuł profesora nauk humanistycznych.