pl Aa

Dnia 7.02 odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej WH AGH. Rada jest ciałem doradczym Dziekana Wydziału.

Dnia 7.02 odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej WH AGH. Rada jest ciałem doradczym Dziekana Wydziału. W jej skład wchodzą wybrani przez Radę Wydziału absolwenci studiów magisterskich Wydziału, zainteresowani przedstawiciele akademickich i pozaakademickich instytucji współpracujących z Wydziałem oraz Dziekan i Prodziekani WH. Kolejne zebranie planowane jest na czerwiec.