pl Aa

Dnia 4.06 odbyło się na naszym Wydziale spotkanie „W poszukiwaniu granic: niełatwe pytania i trudne odpowiedzi, czyli o sytuacji na Wschodniej Ukrainie”

Dnia 4.06 odbyło się na naszym Wydziale spotkanie „W poszukiwaniu granic: niełatwe pytania i trudne odpowiedzi, czyli o sytuacji na Wschodniej Ukrainie”. Podczas spotkania rozmawiano o sytuacji na wschodzie Ukrainy, zwłszcza o tym jak czują się mieszkańcy miasta Mariupola, z którym nasz Wydział od lat prowadzi wymianę studencką. Prelegentami byli: prof. Anna Siwik (Prorektor ds. Studenckich AGH, inicjatorka współpracy pomiędzy AGH a PPTU w Mariupolu), Andrzej Iwaszko (Prezes Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Mariupolu), Jurij Bondarenko (wykładowca na PPTU w Mariupolu). Spotkanie prowadził mgr Maciej Myśliwiec.