pl Aa

Dnia 27.01, w ramach cyklu „Znani, uznani i zaprzyjaźnieni”, odbyło się na naszym Wydziale zebranie naukowe, na którym gościem był prof. Dariusz Doliński,

Dnia 27.01, w ramach cyklu „Znani, uznani i zaprzyjaźnieni”, odbyło się na naszym Wydziale zebranie naukowe, na kórym gościem był prof. Dariusz Doliński, Kierownik Katedry Psychologii Społecznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (Wrocław), specjalizujący się w psychologii zachowań społecznych (mechanizmy ulegania wobec zewnętrznego nacisku i manipulacji społecznej), w psychologii emocji i motywacji oraz w zagadnieniach genezy stereotypów, autor ponad dwustu publikacji naukowych. Pan Profesor wygłosił referat, pod tytułem „Bezrefleksyjność: zdrowie, edukacja, praca”.