pl Aa

Dnia 26.05 na naszym Wydziale dr hab. Piotr Mróz wygłosił wykład

Dnia 26.05 na naszym Wydziale dr hab. Piotr Mróz, Kierownik Zakładu Filozofii Kultury na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, wygłosił wykład zatytułowany Refleksje nad filozofią kultury na początku XXI wieku.