pl Aa

Dnia 24.01 odbyła się na naszym Wydziale międzynarodowa konferencja naukowa „Between Work and Retirement. Transition to Retirement in Central and Eastern European Societies”.

Dnia 24.01 odbyła się na naszym Wydziale międzynarodowa konferencja naukowa „Between Work and Retirement. Transition to Retirement in Central and Eastern European Societies”. Organizatorem był dr Łukasz Krzyżowski, kierownik Pracowni Badadnia Problemów Starzejących się Społeczeństw AGH. Podczas konferencji dyskutowano nad wieloma palącymi współczesnymi problemami, takimi jak strategie przechodzenia na emeryturę, życie rodzinne na emeryturze, polityka społeczna poszczególnych państw, płciowe uwarunkowania przechodzenia na emeryturę, typy aktywności społeczno-kulturalnej podejmowane na emeryturze czy też zagadnienie work & life balance. Miedzynarodowy charakter konferencji umożliwił szerokie, porównawcze spojrzenie na omawiane kwestie. [więcej…]