pl Aa

Dnia 22.06 na stanowisko Dziekana Wydziału Humanistycznego AGH, wybrana została prof. Barbara Gąciarz.

Dnia 22.06 na stanowisko Dziekana Wydziału Humanistycznego AGH, wybrana została prof. Barbara Gąciarz.