pl Aa

Dnia 20.03 odbyło się kolejne spotkanie Rady Społecznej WH AGH.

Dnia 20.03 odbyło się kolejne spotkanie Rady Społecznej WH AGH. Goście zwiedzili fokusownię, a potem dyskutowano nad następującymi tematami: nowe specjalności na kulturoznawstwie i socjologii; prace nad nowym kierunkiem studiów na WH AGH; wyniki wizytacji PKA; wniosek o uprawnienia doktorskie dla socjologii; współpraca WH z innymi wydziałami, a w szczególności sprawa wspólnych projektów grantowych, współpraca autorska w Biuletynie AGH, współpraca przy tworzeniu kierunku „ceramika artystyczna”, przedmioty humanistyczne i społeczne na AGH.