pl Aa

Dnia 2.07.2013 mgr Radosław Tyrała pomyślnie obronił swoją pracę doktorską

Dnia 2.07.2013 mgr Radosław Tyrała pomyślnie obronił swoją pracę doktorską w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praca zatytułowana była Niewierzący w Polsce współczesnej. Portret socjologiczny, jej promotorem był prof. Janusz Mucha, zaś recenzentami prof. Irena Borowik i ksiądz prof. Janusz Mariański.