pl Aa

Dnia 17.03 odbył się na naszym Wydziale wykład stypendysty UNESCO, Pana Venanta Jaomanoro, zatytułowany Madagascar in Globalised World.

Dnia 17.03 odbył się na naszym Wydziale wykład stypendysty UNESCO, Pana Venanta Jaomanoro, zatytułowany Madagascar in Globalised World.