pl Aa

Dnia 13.10 dr Jacek Gądecki pomyślnie przeszedł kolokwium habilitacyjne

Dnia 13.10 dr Jacek Gądecki pomyślnie przeszedł kolokwium habilitacyjne i decyzją Rady Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego.