pl Aa

Dnia 11.12 na naszym Wydziale odbyła się Sekcja Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH.

Dnia 11.12 na naszym Wydziale odbyła się Sekcja Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH. Laureatami zostali Damian Gałuszka, Agata Rejowska i Rafał Sowiński. Organizacją i prowadzeniem Sekcji zajmował się dr hab. Jacek Gądecki, opiekun KNSS.