pl Aa

Debata „Bliski Wschód: religie, kultura, polityka”

Dnia 19.10 odbyła się zorganizowana przez nasz Wydział oraz przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów AGH debata „Bliski Wschód: religie, kultura, polityka”. Głównymi prelegentami byli dr Anna Olszewska, dr Maria Stojkow i mgr Karol Kaczorowski. Nad merytoryczną treścią debaty oraz jej przebiegiem czuwał prof. Janusz Mucha. Debata odbyła się w Klubie Studio.