pl Aa

Conference Ethics by Design: responsible development of technology in the ESG ecosystem -26.10.23 on-line

Conference Ethics by Design: responsible development of technology in the ESG ecosystem -26.10.23 on-line

Etyka w ESG?  –  interesujesz się tymi tematami lub chcesz posłuchać innych naukowców? A czym konkretnie się zajmiemy? Oto obszary:

Środowiskowy:

  • CleanTech – etyczne podejście do tworzenia zrównoważonych rozwiązań wodno-energetycznych,
  • Etyka zielonej i cyfrowej transformacji bliźniaczej

Społeczny:

  • Odniesienie się do znaczenia komponentu „S” w ESG
  • Projektowanie i wdrażanie etyki w rozwiązaniach opartych o AI – podejście „ethics by design” w różnych branżach m.in. medyczne, finansowe, ubezpieczeniowe, HR. Projekt skoncentrowany na człowieku w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju

Zarządzanie:

  • Zarządzanie etyką i przywództwo w czasach niepewności – rozważanie podejścia „etyka od samego początku” w obszarach takich jak zarządzanie łańcuchem dostaw, struktura zarządzania i zaangażowanie czy projektowanie polityk
  • Analizy ESG jako narzędzia do etycznego audytu AI
  • Wkład AI w ESG

Zarejestruj się już dziś na https://orgmasz.pl/en/conference-ethics-by-design-23/

Organizatorem konferencji naukowej Conference Ethics by Design: responsible development of technology in the ESG ecosystem jest Łukasiewicz – ORGMASZ.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Konferencja realizowana jest w formule on-line, w języku angielskim.