pl Aa

Barbara Gąciarz na konferencji „Zatrudnienie niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Jak jest i co można zmienić?”

16.10.2009 prof. Barbara Gąciarz na konferencji „Zatrudnienie niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Jak jest i co można zmienić?” (Warszawa, organizator: Instytut Spraw Publicznych) wygłosiła jako kierownik projektu badawczego będącego przedmiotem konferencji i ekspert ISP referat dotyczący problemów integracji społecznej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Konferencja zgromadziła około 200 uczestników z całej Polski, w tym Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, innych przedstawicieli centralnej administracji publicznej, reprezentantów ośrodków akademickich, organizacji pozarządowych i mediów.