pl Aa

2 listopada 2021 (wtorek)- informacja dotycząca organizacji zajęć

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z decyzją Rektora AGH, podjętą po konsultacji z URSS, nie są przewidywane godziny rektorskie w dniu 2 listopada 2021 r.

Decyzja ta podyktowana jest organizacją roku akademickiego w AGH w semestrze zimowym. Konieczność realizacji zajęć w pełnym, przewidzianym programem studiów, wymiarze nie pozwala na wyłączenie dnia 2 listopada z puli dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne. Z tego samego powodu Władze Wydziału Humanistycznego AGH nie przewidują w tym dniu godzin dziekańskich. Jednocześnie  powinniśmy mieć na uwadze, że okres Święta Zmarłych wiąże się z utrudnieniami komunikacyjnymi, które mogą spowodować absencję studentów bezpośrednio po 1 listopada.

W związku z tym – postępując zgodnie z sugestią Prorektora ds. Kształcenia, prof. dr hab. inż. Wojciecha Łużnego – zwracamy się do wszystkich Państwa z prośbą o to, aby zajęcia, które przewidziane są na wtorek 2 listopada do godz. 12.00 zostały przez Państwa przeniesione do realizacji w innym terminie, ustalonym ze studentami. Jeżeli taka zmiana z powodów organizacyjnych lub technicznych nie jest możliwa, to bardzo prosimy, aby Państwo umożliwili nieobecnym na tych zajęciach studentom indywidualną formę zaliczenia realizowanego w ramach tych zajęć materiału.

Prodziekan ds. Kształcenia dr Ewa Migaczewska, prof. AGH

Prodziekan ds. Współpracy i Studentów dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. AGH