pl Aa

1.06.2011 nasz Wydział obchodził dziesięciolecie powołania do życia!

1.06.2011 nasz Wydział obchodził dziesięciolecie powołania do życia! Dokładnie 1.06.2001 roku Senat Akademii Górniczo-Hutniczej powołał do życia Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, który od 2008 roku nosi nazwę Wydział Humanistyczny. Z tej okazji 7.06.2011 w Auli AGH odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Humanistycznego.