pl Aa

Konferencje, Seminaria, Wykłady

Sympozjum: „Rozdroża gnostyka: Jerzy Prokopiuk na ścieżkach nauki”

Zapraszamy na wydarzenie organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem oraz Katedrę Studiów nad Kulturą i Badań Ery Cyfrowej poświęcone życiu i działalności Jerzego Prokopiuka, znanego jako polskiego gnostyka. Sympozjum odbędzie się w piątek, 20 maja między 10.00 a 14.00. Prelekcje oraz dyskusje będą w całości transmitowane na platformie Microsoft Teams. Link oraz szczegóły znajdują się poniżej.

Jerzy Prokopiuk (5.06.1931-18.03.2021), którego pierwsza rocznica śmierci minęła niedawno, pozostawił wielką spuściznę. Był pisarzem, tłumaczem, wykładowcą. W jego twórczej tożsamości szczególnie istotne pozostały zainteresowania gnozą, a przede wszystkim antropozofią, był też wybitnym znawcą innych nurtów zachodniego ezoteryzmu.

W trakcie naszego spotkania pragniemy zwrócić uwagę na to, jakie koncepcje nauki interesowały Prokopiuka, w jaki sposób je przedstawiał, jaki wpływ jego twórczość wywarła na rozwój polskiej humanistyki oraz sztuki, a jednocześnie, skąd tak niejednokrotnie krytyczny stosunek do wielu jego pomysłów w tym obszarze. To wątek często przemilczany, podczas gdy jego przekłady, choćby pism Carla Gustava Junga, otwarły w Polsce nową epokę i pozwoliły wypracować język dla dyskusji o kondycji człowieka w perspektywie wyzwań współczesności.
Spotkanie współorganizują Polskie Stowarzyszenie Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem oraz Katedra Studiów nad Kulturą i Badań Ery Cyfrowej WH AGH.
Program spotkania:

 1. 10:00 – 10:10 – prof. Izabela Trzcińska – rozpoczęcie obrad i przywitanie gości
 2. Sesja I – prowadzący dr Zbigniew Łagosz
   1. 10:10 – 10:30 – prof. Tadeusz Cegielski: Ścieżka obok drogi. Spotkania z Jerzym Prokopiukiem 1991 – 2021
   2. 10:30 – 10:50 – prof. Monika Rzeczycka: Jerzy Prokopiuk w Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości. Studium alchemiczne
   3. 10:50 – 11:10 – Krzysztof Jasiński: Jerzego Prokopiuka praca dla teatru
 3. 11:10 – 11:40 – Dyskusja
 4. 11:40 – 12:00 Przerwa w obradach
 5. Sesja II prowadząca prof. Izabela Trzcińska
   1. 12:00 – 12:20 Tomasz Stawiszyński: (Nie tylko horoskopowa) podwójność Jerzego Prokopiuka
   2. 12:20-12:40 dr Mariusz Dobkowski: Naukowa metoda i ezoteryczny światopogląd. Jerzego Prokopiuka rozumienie gnozy i tradycji gnostyckiej (postgnostyckiej)
   3. 12:40 – 13:00 Krzysztof Janczuk: Jak Jerzy Prokopiuk badał gnozę?
   4. 13:00 – 13:30 Dyskusja
 6. 13:35 Zakończenie obradLink do spotkania na platformie MsTeams:
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGRkOGQ0OGQtNmFiOC00MjAzLWI1OTUtZWFlNTJhMjFlZTBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%2253326682-8655-4fcf-be34-1138752f8f05%22%7d