pl Aa

Wydarzenia wydziałowe

Stypendium Rektora

Zachęcamy do zapoznania się z treścią komunikatu Pana Prorektora ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Rafała Dańko w sprawie stypendium rektora za wysoką średnią ocen.