pl Aa

Studia Podyplomowe – Employer Branding

Edycja X 2022/2023

Nazwa studiów: Budowanie wizerunku pracodawcy (Employer Branding)

Czas trwania studiów: 216h, 14 zjazdów, 2 semestry

Strona www: www.employerbranding.agh.edu.pl

Kierownik studiów

dr Radosław Tyrała, e-mail: rtyrala@agh.edu.pl

Opiekun merytoryczny studiów

Katarzyna Lewtak, e-mail: kasia.lewtak@gmail.com, tel. 607 461 316

Administracja studiów

Katarzyna Chromik-Myśliwiec, e-mail: chromik@agh.edu.pl, tel. 885 953 555

Opis studiów

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów ds. zarządzania marką pracodawcy, posiadających interdyscyplinarną, praktyczną i aktualną wiedzę z zakresu nowoczesnych narzędzi, najświeższych trendów, badań i najlepszych praktyk dotyczących employer brandingu, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu biznesowego, wizerunkowego, marketingowego oraz twardego i miękkiego HR.

Są to pierwsze studia podyplomowe w Polsce tak kompleksowo obejmujące zagadnienia związane z budowaniem i zarządzaniem wizerunkiem pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz organizacji, odpowiadające na aktualne potrzeby rynku pracy oraz na zainteresowanie firm i działów HR, PR i marketingu.

Warsztaty i konwersatoria są prowadzone przez polskich praktyków biznesu – przedstawicieli firm konsultingowych, agencji employer brandingowych, rekrutacyjnych, marketingowych oraz kadry menadżerskiej przedsiębiorstw realizujących programy z zakresu zarządzania marką pracodawcy.

Szczególny nacisk jest położony na budowaniu relacji studentów z praktykami biznesu oraz na podnoszeniu ich umiejętności z zakresu prowadzenia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, nowoczesnego zarządzania rekrutacją i selekcją, e-HR, zarządzania talentami, rozwojem i różnorodnością, a także prowadzenia badań, przygotowywania strategii i realizacji kampanii rekrutacyjnych z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi internetowych i mobilnych.

Do kogo kierujemy nasze studia?

Adresatem studiów są osoby zainteresowane tematyką employer branding, a szczególnie aktualni i przyszli pracownicy działów HR, PR i marketingu oraz firm rekrutacyjnych i doradczych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i poszerzyć wiedzę z zakresu nowoczesnych narzędzi, najświeższych trendów, badań i najlepszych praktyk zarządzania marką pracodawcy i przyciągania najlepszych kandydatów z rynku.

Jeżeli chcesz zdobyć kompleksową i unikatową wiedzę z zakresu: zarządzania marką pracodawcy, e-rekrutacji i e-HR, komunikacji, tworzenia przyjaznego i atrakcyjnego środowiska pracy, zarządzania talentami, rozwojem, zmianą i różnorodnością oraz wykorzystywania najnowocześniejszych narzędzi internetowych i mobilnych w przygotowywania skutecznych strategii i realizacji kampanii rekrutacyjnych w środowisku internetowym i mobilnym – te studia są dla Ciebie!

Studia kierujemy także do wszystkich osób, które chcą pracować jako specjaliści w firmach rekrutacyjnych, konsultingowych i marketingowych lub też myślą o prowadzeniu własnej działalności z zakresu employer branding.

Program studiów

Blok I. Podstawy employer branding

 

Blok II. Nowoczesne zarządzanie procesem rekrutacji i e-HR

 

Blok III. Budowanie wizerunku pracodawcy wewnątrz firmy

 

Blok IV. Budowanie wizerunku pracodawcy na zewnątrz

Projekt końcowy. Warunkiem ukończenia studiów jest wykonanie w grupach projektu końcowego, polegającego na zaplanowaniu kampanii rekrutacyjnej w oparciu o wiedzę wyniesioną ze studiów.

Zasady ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich kursów w czasie studiów, wykonanie projektu końcowego oraz obecność na zajęciach (80% z dostępnych godzin). Absolwenci uzyskają świadectwo poświadczające ukończenie studiów w Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Harmonogram studiów podyplomowych

Szczegółowe zasady realizacji studiów

Rekrutacja na X edycję

X edycja rozpocznie się w październiku 2022.
Okres rekrutacji: 12 lipca – 30 września 2022.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adresy: chromik@agh.edu.pl (z kopią do rtyrala@agh.edu.pl) z dopiskiem „Employer Branding – rekrutacja na edycję X”).

Tryb zgłoszeń: kolejność zgłoszeń i wpłat na konto.

Opłata: 5200 zł

Limit miejsc: 33

Opłatę można wnieść w całości (5200 zł) lub w podziale na dwie, równe raty (po 2600 zł każda; pierwsza rata płatna na etapie naboru, druga przed rozpoczęciem II semestru).

Danymi dot. wpłaty czesnego dysponuje p. Katarzyna Chromik-Myśliwiec. Zostaną one udostępnione osobom, które wysłały pozostałe dokumenty rekrutacyjne.

Istnieje możliwość otrzymania FV za czesne. W tym celu należy przesłać następujący formularz danych do faktury.

Jesteśmy na Facebooku: https://www.facebook.com/EmployerBrandingStudia

Informacje dodatkowe

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Planowo zajęcia na studiach studia prowadzone będą w trybie hybrydowym. Część zjazdów odbędzie się stacjonarnie, część zaś zdalnie. W przypadku nawrotu pandemii zajęcia przejdą w całości w tryb zdalny.

Harmonogram zjazdów X edycji

I semestr:

1) 8-9.10.2022

2) 22-23.10.2022

3) 19-20.11.2022

4) 17-18.12.2022

5) 21-22.01.2023

6) 4-5.02.2023

7) 18-19.02.2023

 

II semestr:

8) 4-5.03.2023

9) 18-19.03.2023

10) 1-2.04.2023

11) 22-23.04.2023

12) 13-14.05.2023

13) 3-4.06.2023

14) 24-25.06.2023